Hello guys sino sa inyo may Foton Thunder unit kag paano performance nyo road wise pati na fuel consumption? I know china-made ini sya pero maayo ang reviews nya sa piyak nga thread. Would like to hear comments from the owners nga taga iloilo :-)