http://www.mercola.com/2003/jun/7/hi...d_pressure.htm

para sa mga may hypertension.