ang sungit ng dating...
parang supladong kotse... hehehe...