I would just like to ask, baka meron may alam sa inyo kung saan makakabili ng Klasse AIO and SG sa HK?

Magpapabili sana ako sa brother ko na uuwi from HK.

Thanks.