Liftruk Enterprises

971 Basilio St. Cor. P. Florentino.
741-2198 / 7490506

If your heading is UST, Liftruk ay nasa left ng kalye along P. Florentino. Slow down ka nlng kasi yung signage nila natatakpan ng puno. Yung address yung main warehouse nila pero the small shop/showroom is along P. Florentino.