kng bibili ka ng autoart toyota gt-one..anong version ang pipiliin mo???1998 or 1999 version???