umpisahan na ang nakawan.

sa mga malapit na malaos or nalaos na artista na nagpulitiko eto na pagkakataon nyo para kumita ng walang hirap