Gusto ko ipareset ang DTC code na store sa TCM ng 1993 bighorn ko. Any shops have this kind of scan tools ODBI reader. ODB I kasi yung ODB II is for 1996 up model vehicle. Thanks