Pajero GLX Need Help,

Rear/Fifth door hindi aligned. Kailangan pa angatin para sumara ng mabuti. Wala naman play/loosening around the hinges. Tried loosening and tightening of hinge bolts but did not help. Anyone?

Help!