hindi sa nag-iiisip ako ng masama, pero dalawa na kasi...

at ngayon, si Villar naman ang gustong maki-pag term share