Hello frens,

Penge naman po contact at feedback sa 2 places na ito dun sa mga nakakaalam.

Infos like operating days/hrs.,rates. I think I can ask for direction pag nasa area na ako pero kung me magbigay ng exact directions ay lalong mabuti.

Salamat po.