Sa mga tsikoteers na naka Crosswind with Michelin LTX A/T Tyres. Kamusta performance ng tyres? Di ba sya maingay at matagtag sa highway? Malakas ba grip? what are the pros and cons?