Kahapon nagbigay ako ng maliit na teddy bear. Nakita ko lang naman sa Greenhills habang naglalakad ako sa tiangge. Sa Christmas hindi ko pa alam. Siguro something for her car or for tennis.Kahapon nagbigay ako ng maliit na teddy bear. Nakita ko lang naman sa Greenhills habang naglalakad ako sa tiangge. Sa Christmas hindi ko pa alam. Siguro something for her car or for tennis.Kahapon nagbigay ako ng maliit na teddy bear. Nakita ko lang naman sa Greenhills habang naglalakad ako sa tiangge. Sa Christmas hindi ko pa alam. Siguro something for her car or for tennis.