Generally, everyone loves legal holidays. Isipin mo naman, wala kang pasok pero merong bayad.

Only the employers and the hypocrites, and the boring people, don't like holidays.

Siyanga pala, sa States, merong pasok ang Good Friday. Yung ibang company half-day.