Implementation ng batas dito satin, "Consistently Inconsistent"