sa tingin ko sobra pa ang 5k labor materyales na yun 4 na support pa yun kung sa auto supy mo lang lahat bilin..save mo na lang ang 11k