Quote Originally Posted by badsekktor View Post
lols! paano nga naman kung amo nila ang binaril? iintayin dumating ang ambulansya? iintayin dumating ang pulis?
hahaha, gawin nila sa amo ko yan na chinese businessman from a BIG family. Baka ipaligpit sila ng asawa for doing nothing! :hysterical: