Quote Originally Posted by kagalingan View Post
anak ng tucha talaga ito mga plantito at plantita ngayon.

kaya kayo dedenguehin puro exotic inaalagaan. Gaya-gaya lang sa agos.
Walang basagan ng trip, bro...😎😍😊